Milas
Giriş Tarihi : 07-06-2022 12:38   Güncelleme : 07-06-2022 12:38

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI  TAMAMLANDI

Milas Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı tamamlandı. 9 ana 7 ek
gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Milas’taki kırsal mahalleler de
belirlendi.

Milas Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı bugün saat 14.00’de toplandı.
Toplantının açılışında konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas
Yörük-Türkmen Derneği tarafından düzenlenecek Yörük göçüne vatandaşları davet
etti. Milas Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda alınan kararların
tamamı aşağıdaki gibidir.

2022 HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ :
1- Açılış ve yoklama
2- Polat Global İnv. Tur.İnş.Tah.Ltd.Şti Nimetullah POLAT Vekili Selin FİDANLIK’ın;
İlçemiz Güllük Mahallesi 292 ada 24 parseline şuyulu mülkiyeti belediyemize ait arsa
vasıflı 292 ada 27 parsel (1,38m2) , 292 ada 28 parsel (1.65m2) ve 292 ada 29 parselde
(11,72m2) bulunan taşınmazları satın alma talebinin görüşülmesi maddesi İmar
Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi.
3- Sefa KULAÇ’ın; İlçemiz Ören Mahallesi 156 ada 986 parseline şuyulu mülkiyeti
belediyemize ait 156 ada 1252  parselde bulunan arsa vasıflı 35,47m2’lik taşınmazı satın
alma talebinin görüşülmesi maddesi İmar Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi.

4- Melek BESLER’in; İlçemiz Selimiye Mahallesi 311 ada 5 parseline şuyulu
bulunan mülkiyeti belediyemize ait 311 ada 6  parselde bulunan arsa vasıflı 14,66 m2’lik
taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi maddesi İmar Komisyonu’na oy birliği ile
havale edildi.

5- Mülkiyetinin 2,00 m² lik hissesi Belediyemize ait olan İlçemiz Selimiye Mahallesi 4173
parsel numarasında kayıtlı bulunan 362,00 m² büyüklüğündeki taşınmazın Belediyemize
ait olan 2,00 m² lik kısmını diğer hisse sahibi olan Bodrum Altın İnşaat ve Yatçılık Gıda
Sanayi Dayanıklı Tüketim Malları Elektrik Elektronik İthalat İhracat Tekstil Turizm
Uluslararası Taşımacılık Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti.nin  satın alma talebinin
görüşülmesi maddesi İmar Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi.

6- İasos Mahalle Meclisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı adına Hülya CANKO' nun;
Derneğimiz ve Milas Belediyesinin ortak projesi olan İasos Kültür ve Sanat Evinin
oluşumu için ilgili taraflar arasında protokol yapılmasına ve eskiden muhtarlık ve kreş
olarak kullanılan dairenin ortak hizmet projesi kapsamında kültür ve sanat faaliyetlerinde
kullanılması talebinin görüşülmesi maddesi İmar Komisyonu’na oy çokluğu ile havale
edildi.

7- Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin ihtiyacı karşılamayacağı anlaşıldığından,
mali yıl içerisinde harcanması zorunlu bulunan 2022 Mali Yılı Gider Bütçesine Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin  37'nci maddesi gereğince, yeni gelir
kaynakları ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması tablosunda borçlanma
gösterilmesi koşulu ile toplam  108.000.000,00.-TL Ek Ödenek verilmesi talebinin
görüşülmesi maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi.

8- İşletme Ve İştirakler Müdürlüğümüzce üretilen, dolum ve satışı yapılan Labranda Su
Fiyatlarının üretim hammaddeleri tamamen döviz kuru üzerinden satın alınmakta olup,
döviz kurlarındaki iniş çıkışlar dikkate alınarak damacana ve pet-su grubu satış
fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na
oy birliği ile havale edildi.

9- İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi
1- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Karakaya Mevkiinde tapunun 886 Ada 2 parselinde
kayıtlı 1.815,57m2 büyüklüğündeki arsanın, içine tesis yapılarak mı yada arsa olarak
mı kiralama ihalesine çıkarılacağı talebinin görüşülmesi maddesi ile ilgili komisyon
raporu oy birliği ile kabul edildi.
2- MUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığının; İlçemiz Kazıklıbucak Mahallesi 111 Ada 1
parselde kayıtlı 703.10 m2 büyüklüğündeki mülkiyeti belediyemize ait taşınmaza ekli
krokide gösterilen konuma terfi merkezi yapımının planlandığı söz konusu parselde 5
m2’lik alanın kurumumuza tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi maddesi ile ilgili
komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.
3- Münevver YILMAZ’ın; İlçemiz Gümüşlük Mahallesinde bulunan tapunun (Burgaz)
23 Ada 1 paresel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerindeki sitelerin yanında bulunan
yola sokak isim verilmesi talebinin görüşülmesi maddesi ile ilgili komisyon raporu oy
birliği ile kabul edildi.
4- Sultan ÖZGEN’in; İlçemiz Gümüşlük Mahallesinde bulunan tapunun (Hacıilyas) 350
Ada 38 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarının giriş kısmında bulunan yola
cadde,sokak ismi verilmesi talebinin görüşülmesi maddesi ile ilgili komisyon raporu
oy birliği ile kabul edildi.

5- Emek Mahallesi Muhtarı Mevlüt KARA’nın; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 902 Ada 1
parsel numarasında kayıtlı taşınmazın önünde bulunan yola isim verilmesi talebinin
görüşülmesi maddesi ile ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.
6- Hasan DURMAZ’ın; İlçemiz Selimiye Mah. 368 ada 44 parselde kayıtlı bulunan imar
planında konut alanında kalan taşınmazın zemin katını Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre ticari alan olarak
kullanma talebinin görüşülmesi maddesi ile ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul
edildi.
7- İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi 345 Ada 1 parsel ( eski 606 parsel) numarasında kayıtlı
taşınmaza ait onaylı imar planlarının Muğla İl Tarım Ve Orman Müdürlüğünün yazısı
doğrultusunda yeniden incelenmesi talebinin görüşülmesi maddesi ile ilgili komisyon
raporu oy birliği ile kabul edildi.
8- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin
ve Denetim Genel Müdürlüğünün; İlçemiz, Kıyıkışlacık Mahallesi, Zindaf Çanacık
Mevkii'nde Birol BURSA tarafından yapılması planlanan "İasos Yat Limanı" projesi  
ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği gereğince hazırlanan ÇED Raporu'na ilişkin kurum
görüşülmesi maddesi ile ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.
9- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin
ve Denetim Genel Müdürlüğünün; İlçemiz, Akkovanlık Mahallesi,  Esan Eczacıbaşı
Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Maden
Zenginleştirme Tesisi Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği
gereğince hazırlanan ÇED Raporu'na ilişkin kurum görüşü talebi maddesi ile ilgili
komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.
10- Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün; Aydın  ve 
Muğla  İlleri,  Karpuzlu  ve  Milas  İlçeleri  sınırları  içerisinde  kalan Kösrelikbaşı,
Yaylacıkkırbeleni, Çakmak ve Palamut Mevkii'lerinde EN 2 Rüzgar Enerjisi Yatırım
A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Falp Rüzgar Enerji Santrali  (30 Adet Türbin /
126 MWm/125 MWe)" projesi  ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği gereğince
hazırlanan ÇED Raporunun incelenmesi talebi maddesi ile ilgili komisyon raporu oy
birliği ile kabul edildi.

2022 HAZİRAN AYI MECLİS EK GÜNDEMİ     :

 
1-       Fatma BENCİK’in; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 805 ada 89 parsel maliki
parseline şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 805 ada 674  parseli satın alma
talebinin görüşülmesi maddesi İmar Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi.

2-       İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 390 ada 72 parsel maliki Hasan PEK’in, evine giriş
çıkışı olmadığından 390 adada bulunan parsellerin kamulaştırılması talebinin görüşülmesi
maddesi İmar Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi.
3-       İlçemiz Burgaz Mahallesi 79 ada 23 parsel maliki Cemil SOLMAZ’ın parselinin
imar planında kamusal alan olarak ayrılan yol ve park alanında kaldığını, çöplük
yolunun arazisinden geçtiğini, 79 ada 317 parselde bulunan binada oturanların
arazisinden geçerek evlerine ulaştığını bu nedenle hem kamunun kullandığı imar
yollarının resmiyete kavuşması hem de komşu parselindeki kat maliklerinin mağdur
olmaması için kamulaştırma talebinin görüşülmesi maddesi İmar Komisyonu’na oy
birliği ile havale edildi.
 
4-       Belediyemiz Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğünde kullanılmak üzere
5393 sayılı Yasanın 85/b maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanunun 10/2 maddesi uyarınca
3 adet Camlıvan Kombi Kamyonet alınması talebi oy birliği ile kabul edildi.
5-       İlçemiz Güllük Mahallesi 106 ada 18 ve 61 parsel numarasında kayıtlı
taşınmazların onaylı üst ölçekli planlara uygun olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar
Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talebinin görüşülmesi
 maddesi İmar Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi.
 
6-       Kırsal Mahalle Tespiti Ön İnceleme Komisyonunun hazırlamış olduğu raporu
görüşülmesi maddesi İmar Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi.
7- İmar Komisyonuna havale edilen Kırsal Mahalle Tespiti ile ilgili hazırlanan İmar 
Komisyonunun raporunun görüşülmesi maddesi oy çokluğu ile karara bağlandı.