Yaşam
Giriş Tarihi : 27-06-2022 10:29   Güncelleme : 27-06-2022 10:29

ORMAN YANGINLARI TERÖR SUÇU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ

ORMAN YANGINLARI TERÖR SUÇU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ

 

Muğla’da başlayan orman yangınları Türkiye’nin
gündeminde. Orman yangınlarına neden olanların nasıl
cezalandırılması gerektiği hem siyasiler hem de kamuoyu
tarafından tartışılmaya devam edilmekte. Ormanları
yakanların idam cezasına çarptırılması bile tartışılmakta.
“Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek” ve
“Dünyayı Kurtar: Temiz Çevrenin Bilimsel Sırları” gibi çok
sayıda kitabı yazarı olan çevre bilimci Doçent Dr. Emrah
Akyüz, orman yangınlarının terör kapsamında
değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“Ormanlar Tüm Canlıların Ortak Evidir.”
Ormanlar olmadan canlı yaşamının devam edebilmesi güçtür.
Tüm canlı türleri yaşamlarını sürdürebilmek için ormanlara
ihtiyaç duyar. En önemli oksijen kaynaklarımızdan bir tanesi
olan ormanlar, canlılar için yaşanabilir iklim ve çevre
koşullarının oluşturulmasında kilit role sahiptir. Bu nedenle
ormanlara verilen zarar aslında tüm canlıların yaşamlarına karşı
bir saldırıdır. Ormanların canlı yaşamındaki öneminden dolayı
orman yangınlarını canlılara karşı kitlesel bir saldırı olarak
değerlendirmek gerekmektedir.


“Orman Yangınları Çevresel Terördür.”
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren terör saldırıları boyut
değiştirmeye başlamıştır. Klasik terör eylemlerinde silah ve
benzeri tehlikeli araçlar kullanılarak doğrudan insanlar hedef
alınırdı. Son yıllarda ise terör grupları çevrenin fiziksel ve
biyolojik unsurlarını hedef almaya başlamıştır. Bu unsurların
başında ise ormanlar gelmektedir. Ormanlık alanlara zarar
vererek toplumda korku oluşturmak ve(ya) siyasi iktidardan
tavizler koparmak terör örgütlerinin yeni stratejisini
oluşturmaktadır. Bu strateji çevresel terör olarak
adlandırılmaktadır.

“İdam Cezası Uygulanabilir Ceza Değildir.”
Peki, çevresel teröre karşı nasıl bir yaptırım uygulanmalıdır?
Orman yangınları azaltmanın en etkin yollarından bir tanesi
cezaların arttırılmasıdır. Caydırıcı cezalar ile orman
yangınlarının önlenmesi ya da azaltılması mümkündür. Fakat
medyada tartışılan idam cezası orman yangınları suçunda
uygulanabilir değildir. Çünkü Türkiye’nin de taraf olduğu
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan üye devletlerin iç
hukuk sistemine bakıldığında idam cezasının uygulanmadığı
görülmektedir. Ayrıca, dünyanın hiçbir ülkesinde orman
yangınlarına idam cezası verilmemektedir. Türkiye’nin
uluslararası ve bölgesel sözleşmelere uygun olarak hareket
etmesi gerekmektedir.

“Orman Yangınları Terör Kapsamında
Değerlendirilmelidir.”
Orman yangınlarının çevresel terör kapsamında
değerlendirilmesi nedeniyle bu suça karışanların terör suçu
kapsamında yargılanması gerekmektedir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin hukuk sistemi içerisinde bulunan 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanunu terör suçunun kapsamını detaylı bir
şekilde düzenlemektedir. Hem ormanlara hem de çevrenin diğer

 

unsurlarına zarar vererek canlı yaşamına karşı kitlesel eylemde
bulunanların 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanun kapsamında
yargılanması gerekmektedir.