MİLAS
Giriş Tarihi : 04-09-2023 13:05

Eylül Ayı Meclisi 5 Eylül’de

Eylül Ayı Meclisi 5 Eylül’de

Eylül Ayı Meclisi 5 Eylül’de

Milas Belediye Meclisi 2023 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısı, 5 Eylül Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Milas Belediye Meclisi 2023 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısını görüşmek üzere 5 Eylül’de toplanacak. Saat 14.00’te Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek olan meclis toplantısında 9 gündem maddesi ile 5 imar komisyon raporu görüşülerek karara bağlanacak.

Meclis toplantısı, Milas Belediyesi’nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacak.

 

 

2023 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ:

1-           Açılış ve yoklama

2-           Belediyemiz 2023 Mali yılı gider bütçesinde ihtiyacı yetmeyeceği anlaşılan ve mali yıl içerisinde harcanması zorunlu bulunan 2023 mali yılı gider bütçesine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince; yeni gelir kaynakları ve finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosunda borçlanma gösterilmesi koşulu ile toplam 100.000.000,00 TL ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

3-           Belediye Meclis'inin 24.10.2022 tarih ve 299 Sayılı Meclis kararı ile belirlenen 2023 Yılı Bütçesinde belirlenen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Yurtiçi Sermaye Transferleri kalemindeki bütçe ödeneğinin;  Fen İşleri  Müdürlüğü bütçe kaleminde bulunan Temel Maaşlar Alımı kalemine 550.000,00 TL, Sürekli İşçilerin Ücretleri kalemine 4.300.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Kalemine 150.000,00 TL, Müteahhitlik Hizmetleri kalemine 40.000.000,00 TL, Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları kalemine 500.000,00 TL, Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri kalemine 500.000,00 TL, İlçemiz Mahallerine Yol Kaldırım Yapılması Mal Alım  İşi  kalemine 15.000.000,00 TL, İlçemiz Mahallerine Yol Kaldırım Yapılması Yapım İşi kalemine 59.000.000,00 TL ve Park Alanları Yapılması Kalemine 5.000.000,00 TL olmak üzere toplamda 125.000.000,00 TL’nin  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36’ncı maddesi gereğince hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

4-           İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesi 914 ada 2 parselde kayıtlı 150,15 m² büyüklüğünde arsa vasıflı taşınmazda bulunan ekli krokide yol olan bölgede mülkiyet olmasından dolayı yolun kullanılamaz halde daraltıldığı, mahalle sakinleri tarafından yolun genişletilip kullanılır hale getirilmesi istenmektedir. Mülkiyetin yolun içerisinde olmasından dolayı mülkiyetin kamulaştırılması talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

5-           İlçemiz, Ören Mahallesi 156 ada 805 parsel malikleri parsellerinin imar planında yol ve park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılmasını veya 3194 sayılı İmar Kanununa göre 15. ve 16. madde uygulaması yapılmasını talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

6-           Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarih 207 sayılı kararı ile İlçemiz, Burgaz Mahallesi Tavşantepe Mevkii sınırları içinde bulunan park alanının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufuna bırakılmasına karar verilmiş idi.     Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.12.2018 tarih 7525 sayılı kararı ile 1. grup taşınmaz kültür varlığı olan anıtsal yapıya sahip bölgede İdaremizce koruma ve çevre düzenlemesi projesi yapılması planlandığından 07/09/2015 tarih 207 sayılı meclis kararının iptal edilerek kullanım izninin geri alınması konusunun görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

7-           İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesi 953 ada 10 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. madde kapsamında Fatma ÖZKAN'a piyasa rayiç bedeli üzerinden satılıp / satılmayacağı hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

8-             İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesi 611 ada 26 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. madde kapsamında Hanım TÜRK'e piyasa rayiç bedeli üzerinden satılıp / satılmayacağı hususunun görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

9-           İlçemiz Burgaz Mahallesi 7 ada 1 parsel malikleri parsellerinin imar planı içinde olup kamulaştırma veya imar uygulaması yapılmadığından uygunluk doğrultusunda kamulaştırma veya imar uygulaması yapılması talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

10-        İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

 

1-           İlçemiz, Bağdamları Mahallesi 111 ada 5 ve 6 parsel maliki Genç Grup Enerji Maden Üretim San. ve Tic. A.Ş. vekili Mustafa DOĞRAMACI mülkiyeti Belediyemize ait 111 ada 10 parseli ilgi dilekçe ile satın alma talebinin görüşülmesi.  (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

2-           İlçemiz, Güllük Mahallesi 308 ada 5 parsel maliki Melahat DÖNMEZ vekili Kemal DÖNMEZ mülkiyeti Belediyemize ait 308 ada 18 parseli ilgi dilekçe ile satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

3-           İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesi  264 ada 47 parsel maliki 264 ada 28 ve 48 parsellerin imar yolu içinde kalan kısımlarının kamulaştırılması talebinin görüşülmesi  (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

4-           İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesi 829 ada 14 ve 15 parsel maliki Erdal YILDIZ mülkiyeti Belediyemize ait 829 ada 28 parseli ilgi dilekçe ile satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

5-           Milas İlçesi Boğaziçi  Mahallesi, mülkiyetleri  Helis Yapı İnşaat ve Yatırım Geliştirme Sanayi Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 6901 ve 6902 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların batısında ve doğusunda yer alan planlama sahası üzerinde “Trafo Alanı ve Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

AdminAdmin