MİLAS
Giriş Tarihi : 28-12-2023 10:31

MİLAS BELEDİYESİ, YAHUDİ KÜLTÜRÜNÜN İZLERİNİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAK

MİLAS BELEDİYESİ, YAHUDİ KÜLTÜRÜNÜN İZLERİNİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAK

Milas Belediyesi, Kültürel Mirası Koruma Programı çerçevesinde 2024 yılı içinde Milas Yahudi
Kültürü Projesi’ni başlatma kararı aldı…

MİLAS BELEDİYESİ, YAHUDİ KÜLTÜRÜNÜN İZLERİNİ GELECEK
KUŞAKLARA AKTARACAK
Milas Belediyesi, ‘Kültürel Mirası Koruma Programı’ kapsamında 2024 yılı içerisinde “Milas Yahudi
Kültürü Projesi” çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Proje kapsamında; Milas’taki Yahudi cemaatinin
kökenlerinin araştırılması, maddi kültür değerlerinin restore edilmesi ve Milas Yahudi Kültürü’nün
tanıtılması amacıyla çalışmaların yapılacağı belirtildi.
Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KUDEB Şefliği, Milas Yahudi Kültürü Projesi kapsamında
Milas’ta kökenleri ilkçağa kadar uzanan Yahudi Kültürü’nün tanıtım çalışmalarını yürütecek.
Kent Kültürü Araştırmaları kapsamında “Milas’ta Yahudiliğin Sessiz Tanıkları: Bir Mezarlık veya Çok
Kültürlülüğün İzini Sürmek” başlığıyla proje de hazırlayan Milas Belediyesi, halk arasında Yahudi Mahallesi
olarak bilinen Hoca Bedrettin Mahallesi ve çevresinde ikamet eden, 1940’lı yıllara kadar Milas kent
kültürüne ve cemiyet hayatına büyük katkı sağlayan cemaatin ve Gümüşlük Mahallesi sınırları içerisinde
bulunan mezarlık alanının tanıtımını yaparak geçmişin izlerinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak.
Projenin ilk etabını Milas’ın Gümüşlük Mahallesi’nde yer alan “Yahudi Mezarlığı Restorasyon ve Çevre
Düzenleme Projesi” oluştururken, ikinci etabında ise Hoca Bedrettin Mahallesi’ndeki Yahudi kültürüne ait
yapıların restorasyonunun planlandığı belirtildi.
Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, büyükşehir yasasından
sonra mülkiyet hakkı Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Yahudi Mezarlığı düzenleme çalışmalarının,
talep üzerine restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yapmak üzere Milas Belediyesi yetki alanına
alındığını belirterek “İlk etap çalışmaları 2024 yılının Ocak ayında KUDEB Birim sorumlusu Dr. İ. Ernur
Öztekin koordinatörlüğünde kuracağımız ekiple Milas Müze Müdürlüğü denetiminde başlatılacak olup,
temizlik ve tespit çalışmalarının ardından Yahudi Mezarlığı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi,
Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunularak onay alınmasının ardından mezarlık alanının
düzenleme çalışmalarının ivedilikle başlatılması planlanmaktadır.” dedi.

AdminAdmin