A+ A A-

 

Milas Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı, 6 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

020219belediyemeclis_6816f.jpg
Haber: Emre Baştaşkın

Milas Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı, 6 Şubat Çarşamba günü saat 11.00’de Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda düzenlenecek.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat önderliğinde gerçekleştirilecek olan meclis toplantısında, 14 ana ve ek gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.
2019 ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ
1- Açılış ve yoklama
2- Sağlık İşleri Müdürlüğünün 2019 yılında alınacak Meclis Ücret Tarifeleri notlar bölümünün 3. ncü maddesinde belirtilen “Ambulans ve cenaze arabası il içi ücretsiz, il dışı km başına 3.00 TL alınacaktır” ücretinin yüksek olduğundan bu maddeye “dönüşte ayrıca ücret alınmaz, kilometre gidiş mesafesi ne kadar ise o kadar ücret alınır” maddesinin eklenmesi talebinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
3- Belediyemiz iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere Vakıflar Bankasından çek alınması için Bankadan Meclis kararı istenmesine istinaden; Vakıflar Bankasından 50 adet 25’lik çek koçanı alınması ve yetkinin verilmesi hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
4- Milas Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünün; İlçemiz Meşelik Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 216 Ada 177 parselde kayıtlı 803,98 m2 büyüklüğündeki taşınmazı 4706 sayılı Yasanın ilgili hükümlerince kullanıcısı tarafından satın alma talebinde bulunulduğundan 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 13 ncü maddesinin (d) bendi uyarınca söz konusu parselin belediyenize bedelsiz devri konusunda protokol imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
5- İbrahim ACAR’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kızılcayıkık Mahallesi 70 parselde kayıtlı tarla vasıflı 4200,00 m2 büyüklüğünde içinde evinin bulunduğu 403,23m2’lik alanı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebinin görüşülmesi; (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
6- Güldane ABBAK’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 367 Ada 27 parselde kayıtlı arsa vasıflı 114,11 m2 büyüklüğünde içinde evinin bulunduğu alanı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebinin görüşülmesi; (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
7- Mustafa GÜNAYDIN’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 260 Ada 447 parselde kayıtlı arsa vasıflı 90,19 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
8- İnternasyonel Turizm Otelcilik A.Ş.’nin; İlçemiz Güllük Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait şuyulu durumda 365 Ada 7,8,9 parsellerde kayıtlı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve istimlak Müdürlüğü)
9- Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün; İlçemiz Akkovanlık Mahallesi 275 ada 7 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın tahsisi ile ilgili talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
10- İsa ESEN; 11/09/2019 tarih ve 243 sayılı Milas Belediyesi Meclis Kararı ile Milas imar planında yapılacak olan revizyon ile mağduriyetinin giderilmesi konusundaki kararın en geç 2 ay içinde uygulanmasını ve İlçemiz, Burgaz Mahallesi 78(600) ada 77 parsel nolu taşınmazın eski haline döndürülerek tasarruf hakkının geri verilmesini, aksi halde takas yöntemiyle Belediyemize ait bir taşınmazın taşınmazına denk bir taşınmaz ile değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
11- Gerçek KUBİLAY’ın; İlçemiz Bozalan Mahallesinde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 1939 parselde kayıtlı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
12- Hüseyin BELEN ve Mehmet DALAR’ın; İlçemiz Beçin Mahallesi Güven Sokak No:1/7 adresinde bulunan park alanına “Makine Mühendisi Erdem DALARIN” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi, ( Park Ve Bahçeler Müdürlüğü)
13- Ali Özden GÜRBÜZ’ün; Muğla İli, Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, Köycivarı Mevkii’nde bulunan, N19-A-14-C-3-B ve N19-A-14-C-3-C pafta,tapunun 443, 800 ve 819 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde, “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” ve “Pansiyon Alanı (Ekoturizm Alanı)” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi.
14- İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi
1- Servet KARACAN’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Küçük Dibekdere Mahallesi 179 parselde kayıtlı arsa vasıflı 322,77 m2 büyüklüğünde içinde evinin bulunduğu alanı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi,
2- Zahide OSKAN’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Burgaz Mahallesi 56 Ada 27 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı 54,00 m2 büyüklüğündeki taşınmazı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi,
3- Abdul Selim TURGUT’un; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 958 Ada 1 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı 13.221,13 m2 büyüklüğündeki taşınmaz içindeki evinin bulunduğu alanı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi,
4- Celal SERT’in; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 350 Ada 41 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı 288,35m2 büyüklüğündeki taşınmaz içindeki evinin bulunduğu alanı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi,
5- Gülsüm AYDIN’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Burgaz Mahallesi 260 Ada 886 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı 160,35m2 büyüklüğündeki taşınmaz içindeki evinin bulunduğu alanı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi,
6- Adem SERİN’in; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 959 Ada 1 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı 1.727,56m2 büyüklüğündeki taşınmaz içindeki evinin bulunduğu alanı ; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi,
7- Erhan YAMANER’in; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 260 Ada 1096 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı 181,15m2 büyüklüğündeki taşınmaz içindeki evinin bulunduğu alanı ; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi,
8- Bülent AKBAY Vekili Av. Tuğba Nur YABA ATEŞ’ın; İlçemiz Ören Mahallesi 156 Ada 939 parselde kayıtlı onaylı imar planına göre kısıtlılık halinin kaldırılması amaçlı plan değişikliği yapılması ve yolda kalan kısımlarının Belediyemizce kamulaştırılması talebi,
9- Mustafa Murat MENİLİK Vekili Turgay KINACI’nın; İlçemiz Kaya Önü Mahallesi 129 Ada 92 ve 93 parsellerin sahibi olup bu iki parsel arasında kalan mülkiyeti Belediyemize ait 129 Ada 138 parsel nolu arsa vasıflı 66,12 m2 lik taşınmazı satın alma talebi,
10- Çamköy Mahalle Muhtarlığının; Ekizköy Mahallesinde gerçekleştirilen istimlak kararıyla mahalle sakinlerinin civar köylere (Karacahisar, Çamköy Vs..) taşınma zarureti oluştuğundan yakın mahallelerde arazi satın alınarak yapı yapmak istedikleri ve bununla ilgili idareniz tarafından verilmekte olan Tip Proje uygulamasından faydalanma talebi,

 

fb-btn.pngtwt-btn.pngrss-btn.png

google-btn.pngyb-btn.pnginst-btn.png

* Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem kullanılacaktır.

DMCA.com Protection Status
Sayfada sorun olması durumunda,
Lütfen CTRL + F5 ile sayfayı yenileyin