MUĞLA
Giriş Tarihi : 18-01-2023 15:18

Muğla Barosu Başkanı Av. Levent AKGÜN'den Açıklama

Muğla Barosu Başkanı Av. Levent AKGÜN'den Açıklama

YARGININ KURUCU UNSURU KONUMUNDAKİ SAVUNMAYI TEMSİL EDEN
KAMUDA ÇALIŞAN AVUKATLARIN SORUNLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR!!
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30/05/2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı
tarafından kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesinde ve bu belgenin uygulama
takvimi olan İnsan Hakları Eylem Planı’nda, “Kamu Avukatlarının çalışma esaslarına ve
özlük haklarına yönelik 2 yıl içerisinde iyileştirme yapılacaktır” taahhüdü verilmesine
rağmen, yasalaşan 6 ayrı yargı paketinde bu iyileştirmeleri göremediğimiz gibi, 7. yargı
paketinde de yer verilmediğini üzülerek görmekteyiz.
Kamu kurumlarının davalarını takip edip, kurumlarına hukuki danışmanlık hizmeti
veren Avukatların, mali, sosyal ve özlük hakları yetersizdir. Kamu kurumlarının
birbirlerinden, Vekalet ücreti dağılımı, görev sahası ve iş yükü bakımından farklılıkları,
adaletsizlikler yaşanmasına sebebiyet vermektedir.
Kamuda çalışan avukat, evrak takipçiliği yapan lisans mezunu memura yakın ücret
almakta iken, katbekat sorumluluk üstlenmektedir. Üstelik memur ve büro personeli
ihtiyaçları kurumlarınca karşılanmadığından, ekstra emek ve mesai harcamak zorunda
bırakılmaktadır.
Devletin hakkının korunmasında çok önemli bir misyon yüklenen meslektaşlarımızın,
memur ve yardımcı personel ihtiyaçlarının giderilmemesi, çalışma motivasyonunu önemli
ölçüde kırmaktadır. Kendi hakkını almış bir avukatın, Devletin hakkını alma/koruma
noktasında daha fazla istek ve çaba göstereceği şüphesizdir.
Avukatlar, kamuda görev alan mühendis, mimar, öğretmen, hemşire vb. nitelikteki
kadrolardan, özlük hakları bakımından geridedir. Avukatın farklı mevzuatlar ile (kadrolu, tam
zamanlı, kısmi sözleşmeli ) mesleğe alımların gerçekleşmesi, farklı disiplin kurallarına tabi
olması, kamu avukatının hukuki statüsü ve çalışma esaslarında zorluk yaratmakta, bu
nedenle Avukatın kamu kurumunda kariyer mesleği olarak kabul edilmesini zorunlu
kılmaktadır.
Bir kamu avukatının, takip edebileceği yıllık dosya sayısı belirlenerek, kurumlarda
bunun dikkate alınmasının sağlanması ve Kamu Kurumlarına avukat alımlarının arttırılması
gerektiği ortadadır. Bu durum hem iş yükü altında ezilen meslektaşlarımızı korur, hem de
avukatlık hizmetinin nitelikli olarak ifa edilmesine imkan sağlar.
Kamu avukatlarına özel hizmet tazminatı, makam tazminatı hakları verilerek,
ekonomik haklarında iyileştirmeler yapılmalı, kazandıkları vekalet ücretinden aldıkları pay
arttırılmalıdır.
Bu nedenle kamu avukatlarının haklarının iyileştirmesi için;
 Kamu avukatlarının kariyer meslek grubuna alınmasını,
 Makam tazminatı verilmesini,
 Özel hizmet tazminatının arttırılmasını, mesleğe uygun ek göstergenin verilmesini,
 Mesleki risk gözetilerek mesleki mesuliyet sigortası yaptırılması ve maaş artışlarının
sağlanmasını,

 Baro aidatlarının kurumları tarafından ödenmesini,
 Çalışma koşullarının iyileştirilmesini, kısaca verilen sözlerin tutulmasını talep
ediyoruz.

Kamuda çalışan avukatların hakkı olan iyileştirmelerin bir an evvel yapılmasını istiyor,
Muğla Barosu olarak kamuda çalışan avukatların HAKLARININ takibi ve iyileştirilmesi
konusunda, konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Muğla Barosu Başkanı
Av. Levent AKGÜN

AdminAdmin