DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000

SERDAR CEMAL HOCA
SERDAR CEMAL HOCA
Giriş Tarihi : 21-05-2023 21:01

Hanımın ve Beyin Birbirine Karşı Görevleri


Aile hayatı konusuna bu haftada devam ediyoruz. Sözü fazla uzatmadan karı kocanın birbirlerine karşı olan görevlerini maddeler halinde kısaca sıralamakta fayda görüyorum
EŞLERİN BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUKLARI
1. Karşılıklı saygı: Karı kocanın birbirine saygı göstermesi ailenin ruh sağlığı, sevginin artması ve aile temelinin sağlamlaşması açısından büyük öneme sahiptir. Bu saygı, karı kocanın birbirinin kişiliğine değer vermesini; birbirinin görüşlerine, düşüncelerine ve zevklerine saygı duymasını kapsar ve hayatlarının tüm alanlarını güzel etkisi altına alır.

2. Karşılıklı sevgi: İnsanların birçok duygusal ihtiyacı vardır ki en önemlilerinden biri de, sevgiye olan ihtiyaçtır. Karı ve koca, birbirinin sevgisine ve ilgisine mazhar olmayı severler. Sevgisiz yaşamın cazibesi yoktur; insanların çoğu ondan kaçar. Allah’ın Elçisi (s.a.a.) buyuruyor ki: “Erkeğin, karısına ‘Seni seviyorum’ demesi, hiçbir zaman onun kalbinden çıkmaz.”

3. Affedici ve bağışlayıcı olmak: Karı kocanın birbirinin hataları ve yanlışlarını affedip görmezlikten gelmesi, aile ortamında büyük öneme sahiptir. Bu hususa dikkat etmemek, aileye hâkim olan samimiyet ve huzur ortamını huzursuzluk, kötümserlik, asabîlik ve memnuniyetsizlik ortamına dönüştürür. Ruhun sakinliği, kinin bertaraf olması, izzetin artması, ömrün uzaması vs., hadislerde affedici ve bağışlayıcı olmanın etkilerinden sayılmıştır. İmam Sadık (a.s.) şöyle buyuruyor: “Üç şey dünya ve ahiretin yüceliklerindendir: Sana zulmedeni bağışlaman, seninle ilişkisini kesenle ilişki kurman ve sana karşı cahilce davranana karşı sabırlı ve halim olman.”

4. Sorumluluk almak: Aile mutluluğunun temininde etkili olan amillerden biri de, eşlerin karşılıklı sorumluluk duygusuna sahip olmasıdır. Kadın ve erkek, müşterek bir yaşamı kabullenmekle, aile kurmadan önce üzerlerine görev olmayan birtakım sorumluluklar aldıklarını bilmelidirler. Bu sorumluluklar, kadın ve erkeğin yetenekleri, yetkileri ve özel koşulları dikkate alınarak belirlenir. Geçimi sağlamak, aileyi idare etmek, eşlik görevlerini yapmak, çocukları eğitmek vs. gibi. Bu duygunun varlığı, aile bağının güçlenmesine ve ruhun huzurlu olmasına sebep olur.

5. Ahlâk: Ahlâk, insan hayatında önemli ve belirgin bir niteliktir. İnsanlara, özellikle de eşe ve çocuklara karşı güzel ahlâklı olmak, insanın kişiliğinde derin bir etki bırakır; toplumu ve aile ortamını sefa ve samimiyetle doldurur. Güzel ahlâkın olmayışı da, hayatı karartır ve asabîlik, asık suratlılık, sabırsızlık, bahanecilik vs. gibi olumsuz yan etkilere neden olur; korku, kaygı, kişilik kaybı vs. gibi etkileri beraberinde getirir. Tatlı dillilik, insanlara saygı göstermek, alçak gönüllülük, geniş kalplilik, selâm vermek, hâl hatır sormak ve şefkat göstermek, güzel ahlâklılığın tecellilerinden sayılır.

6. İyimserlik: Tarafların birbirine güvenmesi, müşterek hayat için büyük bir sermayedir. Nitekim güvensizliğin de hayatta birçok menfi etkisi vardır. Kötümser bir kimse, negatif ve hasta bir ruha sahiptir. Onun ruh sağlığı ve dengesi bozuktur. Kötümserlik sonucu eşine güveni olmayan bir insan, aile hayatının sefa ve huzurundan mahrum kalır. Böyle bir insan, sosyal ilişkilerde de başarılı olamaz. Çünkü başkaları hakkında kötü zan besleyen biri, dostları ve arkadaşlarını kaybeder ve yalnız kalır. İmam Ali (a.s.) buyuruyor ki: “Bir insana kötümserlik galip gelirse, onunla hiçbir dostu arasında barış ve huzur kalmaz.”

7. Rıfk ve müdara: Eşlerin birbirine karşı görevlerinden biri de, rıfk ve müdaradır. Şöyle ki; eşimizin kusurları, eksiklikleri ve hoşlanılmayan davranışları karşısında sert bir tepki göstermemeli ve şiddete başvurmamalıyız; tam tersine, şefkat ve samimiyetle yaklaşmalıyız. Çünkü kadının da, erkeğin de sözlerinde ve davranışlarında karşı tarafın hoşlanmayacağı eksikliklerinin olması doğaldır. Ne var ki müdara etmek, eşimizin kusurları ve eksiklikleri karşısında umursamaz olmamız anlamına gelmez. Müdaranın anlamı, eşimizin kusuru veya eksikliğini gidermeye çalışırken onun kapasitesini göz önünde bulundurmamız, yapabileceğinden fazlasını ondan beklemememiz ve istenmeyen özellikleri karşısında büyük insanlara yakışan bir davranış sergilememizdir.

8. İffetli ve namuslu olmak: Günümüz toplumunda bu özellik, genellikle kadınlardan beklenir. Ancak hadislerin bu husustaki bakış açısı daha geniştir. Hadislerde, iffetli olmak, karı kocanın karşılıklı görevlerinden biri ve en üstün ibadet olarak sayılmıştır. Hz. Ali’nin (a.s.) tabiriyle iffet, şehvetler karşısında direnmektir. Bu da hem kadından ve hem de erkekten istenilen bir şeydir. Hadislerde, karı kocaya, birbiri için süslenerek iffetlerini korumada birbirine yardımcı olmaları tavsiye edilmiştir. İffetli olmak; eşin kirli insanlardan korunması, aile bağının güçlenmesi, eşin güvenini kazanmak vs. gibi faydaları beraberinde getirir.

9. Birbirini anlamak: Ailevî sorunların birçoğunun temelinde eşlerin birbirini anlaması yatmaktadır. Eşinin içinde bulunduğu şartları ve yaşadığı sıkıntıları anlayan bir kimse, onun iyiliklerini daha iyi derk eder ve zahmetlerinin kadrini bilir. Eşini anlamayan bir kimse, onun bütün çabalarını görmezlikten gelir, kusurları ve eksiklerini gözünde büyütür; zahmetlerinin kadrini bilmediği ve onu teşvik etmediği gibi, iğneli ve kinayeli sözleriyle de onu incitir ve yaşama sevincini ondan alır. Gurur ve kibirden kurtulmak, birbirinin ruh hâllerini ve sıkıntılarını bilmek, eşlerin birbirini anlaması yolunda atılacak ilk adımlardır.

HANIMIN BEYİNE KARŞI GÖREVLERİ

1) Kadın kocasına itaat etmelidir.

2) Aile mahremiyetine dikkat etmeli.

3) Aile sırlarını ifşa etmemelidir.

4) Kocasının kazancını veya kendi kazancını israf etmemeli. 

5) Kocasını sevmeli. 

6) Kocası işten döndüğünde güler yüzle karşılamalı, somurtkan olmamalı.

7) Elde bulunan imkânların üzerinde kocasından bir şey istememeli. 

8) Karı-koca birbirlerinin eksiklerini, kusurlarını görmemelidir. Birbirlerinin eksiklerini tamamlayıcı olmalılar. 

9) Koca, hanımına hanım da kocasına ilgi göstermeli, mutluluğu evlerinde aramalıdırlar.

10) Kadın durup dururken kocasından boşanmayı istememelidir. Çok zor durumda kalmadan kocasından ayrılmak isteyen kadına: “Cennet kokusu haramdır.” (Ebû Dâvud, Talâk 18)

11) Kadın kocasından izinsiz olarak evinden dışarı çıkmamalıdır. (Buhârî, Nikâh 

12) Kadının kocasını memnun etmesi, onun en önemli görevidir. Bu konuda Sevgili Peygamberimiz (sas) şöyle buyurur: “Herhangi bir kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse Cennet’e girer.” Yine başka bir hadislerinde Resulullah Efendimiz: “Kadın kocasının yatağını (mazeretsiz) terk ederek gecelerse, o kadına melekler sabaha kadar lânet ederler.” buyurmuşlardır. (Aynı eser, 323)

Netice: Peygamberimizin (sas) müjdesi de şöyledir: “Kadın, namazını kıldığı, orucunu tuttuğu, namusunu koruduğu ve kocasına itaat ettiği zaman, cennet kapılarının dilediğinden girsin.” (Ahmed bin Hanbel, I/191)

BEYİN HANIMINA KARŞI GÖREVLERİ

1) Hanımının hakkını hukukunu korumalıdır. 

2) Evin geçimini helalinden temin etmelidir.

3) Zararlı alışkanlıkları terk etmeli.

4) Ailesini monotonluktan kurtarmak, farklı aktivitelerle hayatı yaşanılır hale getirmek. 

5) Bir kimse hanımına iyi davranmalı, onu kırmamalı, kaba davranışlardan sakınmalıdır. Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurur: “Ey ümmetim! Kadınlara hayırla muamele etmenizi tavsiye ederim çünkü onlar, sizin emriniz altındadır. Fazla tahakküme hakkınız yoktur. Ancak açıktanfuhuş irtikâb etmiş olsalar o zaman durum değişir.” (Riyâzu’s Sâlihîn, I, 319

6) Hanımı bütün kusurlarına karşı erkeğin yüzünü kızartacak haller hariç hoş görülü davranmaktır.

7) Hanımıyla kesinlikle alay etmemelidir.

8) Bey’i hanımına çok dua etmelidir.

9) Aile fertleri birbirlerine karşı saygılı olmalı.

10) Erkek, hanımına ve çocuklarına dini emirleri hatırlatmalı iyi yönde eğitmelidir.

11) Koca, hanımına asla çirkinsin dememeli, yaptığı işte sürekli kusurlar aramamalı. (İbn Mâce, Nikâh 3)

12)  Hanımını asla dövmemeli. (Buharî, Nikâh 93)

13)  Hanımını sürekli zan altında tutup onu gizlice takip etmeye kalkışmamalıdır. (Müslim, İmâre 56)

14) Hanımının akraba ve ailesine saygı ve ikramda bulunmalıdır.

15) Erkek, hanımının üzerine evlenmemelidir çünkü iki evlilik kıskançlık ve geçimsizlik doğurur.

NELER SÖYLENDİ?
@
SERDAR CEMAL HOCA

SERDAR CEMAL HOCA

DİĞER YAZILARI İslam'da Kan Bağışı Yapmak Doktorlar MUHTEŞEM ZENGİNLİK DUASI Malın satılması için dua Milli Takımın Eski Kaptanı Bülent Korkmaz'ın EURO 2024 Maçlarına Bilet Talebi Karşılıksız Kaldı ZAYIFLAMAK İSTEYENLER İslam'da Cuma Gününün Önemi MtürkTV'nin Gurur Gecesi Aile geçimsizliği için ve yıkılan yuvalar tekrar bir araya getirmek için Okunacak Dua Mahkemeyi kazanma duası! Hayat Aynan'da Kendinle Yüzleş Okuyanın ” Mutlaka Duası Kabul Olur” İSLAM'DAN BAŞKA DİN, HİÇ OLMADI. OLMAZI OLDURAN SALAVAT Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri Yerel Medya Güçlendirilmelidir EN AĞIR TÜM SIKINTILAR İÇİN DENENMİŞ DUADIR İş Dünyasında Nakit Akışı Bozuldu Öğretmene Şiddet Kabul Edilemez Tebrikler Muğlaspor, Tebrikler Menaf Kıyanç BIR TOPLUM NASIL ÇÖKER? Bu Dua İle Parayı Koyacak Yer Bulamazsınız BİR MALI KOLAY VE ACİL SATMAK İÇİN DUALAR.. Teravih Namazı Müslüman Olmayan Doktor İslam'da Yalan Söylemek NAMAZ İslam Dini'nde Tebliğ KADER Müslümanlık ve Salih Amel islam'da Adalet Anlayışı Süleyman Mührü Patlıcan'ın Faydaları AYDIN AYAYDIN KİMDİR İslam dininde kader inancı NAMAZ Salavat Getirmek İslam Dininde İsraf Gün Birlik Olma Vaktidir İslam'da Yönetim Faiz Nedir ? ALLAH İÇİN İNFAK İSLAM’IN YILBAŞI-NOEL KUTLAMALARINA BAKIŞI Zeytin Ağacı Pozitif Sevgi İSM-İ A'ZAM DUASI(SIR DOLU DUA) Büyü Belirtileri Kurbanlık Hayvan Nasıl Seçilir ? Kurbanlık Hayvan Nasıl Seçilir ? 9 Haziran Cuma Hutbesi Ramazan Bayramı'nın Önemi İtikaf Nedir ? İSLAM’A GÖRE GÜZEL AHLAKIN ÖZELLİKLERİ Günahlar açıktan işlenmeye başlanınca, iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır. Ayetel Kursi’yi Okuma Usulleri SELAMLAŞMA'DA ADAP İSLAM’DA AİLE KURMANIN ÖNEMİ YALANCILIK Satılamayan Malların Çabuk Satılması için Etkili Dualar İslamiyet’te Hayvan Sevgisi Muğla’nın ağabeyi Yavuz Demir performansıyla göz dolduruyor DENENMİŞ ZENGİNLİK DUASI YÜZDE YÜZ ETKİLİDİR
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1ADANA DEMİRSPOR00
 • 2ANTALYASPOR00
 • 3ATAKAŞ HATAYSPOR00
 • 4BEŞİKTAŞ00
 • 5CORENDON ALANYASPOR00
 • 6ÇAYKUR RİZESPOR00
 • 7EYÜPSPOR00
 • 8FENERBAHÇE00
 • 9GALATASARAY00
 • 10GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ00
 • 11GÖZTEPE00
 • 12KASIMPAŞA00
 • 13KONYASPOR00
 • 14MONDİHOME KAYSERİSPOR00
 • 15RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ00
 • 16SAMSUNSPOR00
 • 17SİPAY BODRUM00
 • 18SİVASSPOR00
 • 19TRABZONSPOR00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
Gazete Milas 5976. Sayı
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA